Fra fagskole til bachelor i utlandet

Slik søker du

Slik søker du

Education Link hjelper deg:

  • Du får en egen studieveileder som hjelper deg gjennom hele søknadsprosessen.
  • Du får profesjonell hjelp slik at du lettere kan ta et gjennomtenkt valg.
  • Du sparer tid da vi gir deg informasjon og tar hånd om kontakten med universitetet.
  • Du kan få kontakt med studenter som går eller har gått på universitetet du søker.
  • Vi oversetter ditt vitnemål fra videregående skole fra norsk til engelsk.
  • Vi avvikler engelsktester for visse universiteter.
  • Vi passer på at din søknad er fullstendig og at alle dokumenter kommer frem til universitetet.
  • Du behøver ikke å betale full semesteravgift for å akseptere din studieplass.
  • Vi informerer deg om viktige datoer.
  • Du får hjelp og informasjon om Lånekassen, visumprosessen, forsikring, flyreise, bosted m.m.

 

Vår service

Vår service

Du får egen studieveileder. Kom på infomøter og internasjonal dag.
Søknadsprosessen

Søknadsprosessen

Les mer om vår service og søknadsprosessen steg for steg.
Søkeravtalen

Søkeravtalen

Er du klar for å søke på videre studier i utlandet? Fyll i vår søkeravtale.