Fra fagskole til bachelor i utlandet

Education Link – søkeravtale for fagskolestudenter

Education Link – søkeravtale for fagskolestudenter

Når du skal søke til våre samarbeidsuniversiteter i utlandet må du lese gjennom og godkjenne vilkårene i vår søkeravtale. Vennligst fyll inn dine personopplysninger nederst i denne avtalen. Når du har sendt inn avtalen vil du motta en bekreftelse og kopi av avtalen per e-post.

Ved innsending av denne søkeravtale til Education Link, bekrefter jeg å ha lest, forstått og akseptert følgende vilkår:

1) Partenes oppgaver og plikter etter avtalen

 • Education Link informerer om studier i utlandet og formidler studieplasser til de universiteter som fagskolen har samarbeidsavtaler med.
 • Education Link er representant for universitetene i Norge og formidler studier hvor hvert respektive universitet er ansvarlig for studiene. Dersom du får tildelt studieplass og aksepterer den, inngår du en avtale direkte med universitetet.
 • Education Link formidler informasjon om dine videre studiemuligheter i utlandet. Som universitetets representant tar Education Link i mot søknaden og videresender den til universitet. Avgjørelsen om hvorvidt du skal få tilbud om studieplass vurderes av universitetets opptakskontor og Education Link kan ikke påvirke denne avgjørelsen.
 • Education Link informerer om universiteter og studier som er støtteberettiget av Lånekassen. Du som søker er pliktig til å finne ut om du oppfyller kravene til Lånekassen som gjelder ved studier i utlandet. Du oppfordres til å ta kontakt med Lånekassen, slik at du kan undersøke om du oppfyller kravene for å kunne få tildelt studiestøtte. Det er ditt eget ansvar å søke om studiestøtte og sørge for at Lånekassen mottar korrekt informasjon og dokumentasjon. Education Link kan ikke kontakte Lånekassen på dine vegne.
 • Education Link informerer studentvisum og søknadsprosessen. Det er ditt eget ansvar å søke visum i god tid og kontrollere at alle nødvendige dokumenter er vedlagt søknaden. Education Link tar ikke ansvar for hvorvidt du blir bevilget visum eller ikke. Education Link kan ikke ta kontakt med ambassader/visumavdelinger på dine vegne.

2) Serviceavgift til Education Link *

 • Education Link tar en serviceavgift på kr. 1500 kroner. Serviceavgiften inkluderer en personlig studieveileder som følger deg opp gjennom hele søknadsprosessen. Du får studieveiledning hvor vi informerer om fagskolen sine samarbeidsavtaler, forslag på passende studiemuligheter og informasjon om bomuligheter, engelsktest, visum, kostnader og Lånekassen. Vi tar hånd om selve administrasjonen av søknaden og sikrer at søknadsprosessen blir så enkel som mulig. Serviceavgiften inkluderer også kollektive informasjonsmøter, pre departure-møter og arrangering av Internasjonal dag på alle  avdelinger. Internasjonal dag består av informasjonsmøte, minimesse og presentasjoner av de ulike samarbeidsuniversitetene.
 • Serviceavgiften på kr. 1500,- betales via banktransaksjon og betalingsinformasjon sendes til deg per e-post når søkeravtalen er signert og mottatt av oss. Du har 30 dagers betalingsfrist fra signering av søkeravtalen. Du vil ikke kunne få svar på søknaden før serviceavgiften er betalt. Du er imidlertid ikke forpliktet/bundet til å betale serviceavgiften dersom du ikke ønsker å benytte deg av vår service/tjenester. Vi vil ved manglende betaling automatisk kansellere din søknad til universitetet.
  Dersom betalingsfristen er oversittet uten at du ønsker kansellering av søknaden, må du kontakte oss omgående. Vi gjør oppmerksom på at du selv er ansvarlig for eventuelle konsekvenser manglende betaling måtte medføre, f.eks utsatt studiestart e.l.
  Betalt serviceavgift refunderes ikke. Ved avbrudd av søknadsprosessen, f.eks ønske om søknad på et senere tidspunkt, vennligst ta kontakt med oss.* Om du deltok på Internasjonal dag eller har inngått en avtale med din studieveileder, så slipper du å betale serviceavgiften.

3) Nærmere om dine avtaleforpliktelser med universitetet og Education Link

 • Du søker gjennom universitetenes egne søknadsskjemaer og binder deg dermed til en avtale direkte med universitetet. Du binder deg til å følge universitetets regler for opptak og innbetaling av studieavgifter. Les nøye igjennom universitetets søknadsregler.
 • Søknader til britiske universiteter blir gjort via et online-skjema, som vi deretter legger til grunn for registrering av din søknad på UCAS. Ved å signere denne avtalen aksepterer du UCAS sine regler og vilkår: https://www.ucas.com/corporate/about-us/terms-and-conditions/terms-and-conditions-use-apply
 • Dersom du ønsker å avbryte søknadsprosessen eller takke nei til studieplass må du gi skriftlig beskjed til Education Link. Dette gjelder også dersom du har startet på ditt studium i utlandet. For eventuell tilbakebetaling av allerede innbetalt studieavgift gjelder universitetets egne regler.
 • Etter ankomst til studiedestinasjonen skal du i første hand henvende deg til personalet på universitetet for spørsmål og informasjon. Vanligvis er det internasjonalt kontoret du skal oppsøke. Education Link vil forsøke å hjelpe deg så langt det er mulig.
 • Svar på søknaden og annen viktig informasjon fra Education Link og universitetet sendes vanligvis via e-post. Ved å signere denne avtalen binder du deg til at du regelmessig sjekker din e-post for informasjon om din søknad. Du har også ansvar å holde Education link oppdatert om din e-postadresse, bostedsadresse og mobilnummer.

Personopplysninger

Din avdeling

Bekreftelse

Jeg godkjenner følgende: I hereby authorize Education Link to receive copies of my academic transcript with the institutions approval. I am aware of the privacy laws governing the release of academic information to third parties and approve the release of any academic information to Education Link.
Jeg gir Education Link tillatelse til å gi ut min e-postadresse til andre HK-studenter som søker til samme universitet (valgfritt).
Jeg har lest og godkjenner alle vilkårene i denne søkeravtalen og Education Links brukervilkår.


Education Link er ansvarlig for personopplysningene og forvalter alle data i samsvar med personvernloven. Når du oppgir personlig informasjon på nettstedet godkjenner du at informasjon brukes i forhold til personvernloven. Les videre