Fra fagskole til bachelor i utlandet

Vitnemål fra Fagskolen

10. april 2019

Så snart sensuren er klar, sirka 3 uker etter eksamen er leverert, vil du kunne få bestilt endelig karakterutskrift og bekreftelse på bestått fagskole fra Fagskolen Kristiania. Dette bestiller du ved å kontakte resepsjonen enten ved å sende en e-post til student @kristiania.no eller per telefon 22596000. Husk å bestille endelig karakterutskrift på både norsk og engelsk, samt den skriftlige bekreftelsen på bestått fagskole på engelsk.

Dette gjelder ikke dersom du som velger å klage, ber om begrunnelse på karakterene eller skal konte på mappen. Dersom du velger å klage, ber om begrunnelse eller konter, vil du først få tilgang til din karakterutskrift og ditt vitnemål i begynnelsen av september. Dette betyr at det tar lengre tid før vi får tak i ditt endelige studietilbud og du må søke om støtte fra Lånekassen på et senere tidspunkt. Studiestart i juli blir da ikke mulig.

Husk at noen av universitetene har krav om C i snitt fra studiene på Fagskolen og dette kravet må dere oppfylle før studieplassen er deres. Så snart vi har mottatt din karakterutskrift og bekreftelse blir det stemplet og sendt direkte inn til universitetet, slik at vi får ditt endelige studietilbud tilbake. Du vil deretter få tilsendt endelig studietilbud (firm letter of offer/unconditional offer og/eller Confirmation of Enrolement – CoE) fra oss via e-post.

OBS! Husk å sjekke din e-post regelmessig. Om du skaffer deg ny e-postadresse, er det veldig viktig at du gir oss beskjed om dette umiddelbart!

Bestill studieveiledning

Studieveilederne

Johan Rådstrøm

Johan Rådstrøm

Studieveileder

Tlf: +46 701484212

johan@educationlink.no

Jesper Hammar

Jesper Hammar

Studieveileder

Tlf: +46 701481311

jesper@educationlink.se

Patrick Hansson

Patrick Hansson

Studieveileder

Tlf: +46 701477580

patrick@educationlink.se