Fra fagskole til bachelor i utlandet

Informasjonsmøte om redusert skolepeng på NABA

19. april 2023

Education Link inviterer studenter som skal studere ved Naba og som ønsker å søke om redusert skolepeng.

Studenter ved Naba som har begge foreldrene bosatt i EU/EEA-land og hatt inntekt i EU/EEA-land i minst 3 år kan søke om redusert skolepeng. Det er husholdningens inntekt som avgjør hvor mye reduksjon du kan få. Du kan søke som økonomisk selvstendig student (hvis du bor alene og har egen inntekt) eller som student der du for eksempel fortsatt bor hjemme hos begge eller en av foreldrene (kjernefamilien).

På møtet vil du få vite mer om hvordan du søker og om hvilke dokumenter som skal vedlegges søknaden.

Education Link holder møtet:

Tirsdag 25. april kl. 15.30 Link til Naba-økt – Teams

Bestill studieveiledning

Studieveilederne

Johan Rådstrøm

Johan Rådstrøm

Studieveileder

Tlf: +46 701484212

johan@educationlink.no

Jesper Hammar

Jesper Hammar

Studieveileder

Tlf: +46 701481311

jesper@educationlink.se

Patrick Hansson

Patrick Hansson

Studieveileder

Tlf: +46 701477580

patrick@educationlink.se